Wednesday, 10/08/2022 - 05:52|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CHƯ PƯH - TỈNH GIA LAI
 • Nguyễn Thị Kim Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   kimoanhnguyen.77@gmail.com
 • Nguyễn Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0986797300
  • Email:
   nguyenhuyen6677@gmail.com
 • Trần Văn Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   anhhieugddtchupuh@gmail.com
 • Đậu Sỹ Quốc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   quocha258@gmail.com
 • Bùi Ngọc Lựu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0973.663000
  • Email:
   cmthcs.chupuh1962@gmail.com
 • Lê Hồng Mạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   059.3821111
  • Email:
   hongmanhdth@gmail.com
 • Lê Xuân Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên tổ chức
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0914097647
  • Email:
   lephuc19879@gmail.com
 • Nguyễn Viết Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   thuannguyenviet1972@gmail.com