Wednesday, 10/08/2022 - 05:32|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CHƯ PƯH - TỈNH GIA LAI
Ngày ban hành:
18/06/2020
Ngày hiệu lực:
18/06/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực